Obcojęzyczne dokumenty a kontrola podatkowa – jak zabezpieczyć się przed nadmiernymi kosztami tłumaczeń? [Artykuł w portalu Infor]

Rozpoczęliśmy współpracę z portalem Infor.pl (prawie 100 tysięcy profesjonalistów podatkowych obserwujących portal na Facebooku) w zakresie edukacji dla sektora podatkowo-księgowego. W pierwszym artykule omawiamy, w jaki sposób zabezpieczyć się przed nadmiernymi kosztami tłumaczeń.

Link do pełnej treści artykułu:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/kontrola-podatkowa/6197544,obcojezyczne-dokumenty-a-kontrola-podatkowa-tlumaczenia-koszty.html

Współczesne wyzwania globalnego handlu wymagają od przedsiębiorców przechowywania różnorodnych dokumentów w wielu językach. W przypadku kontroli podatkowej, konieczność przetłumaczenia tych dokumentów na język polski może generować znaczne koszty. W artykule skupiliśmy się na tematyce skutecznego zminimalizowania tych wydatków.

Obowiązek przedstawienia tłumaczenia obcojęzycznych dokumentów w trakcie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego i kontroli celno-skarbowej wynika z przepisów podatkowych. Dokumenty takie, jak obcojęzyczne faktury, umowy międzynarodowe czy zagraniczne deklaracje podatkowe, mogą stać się przedmiotem zainteresowania organów podatkowych. Organy mogą wymagać przedstawienia tłumaczeń uwierzytelnionych (potocznie nazywanych także tłumaczeniami przysięgłymi) dokonanych na koszt strony (kontrolowanego).

Jak zatem zabezpieczyć się przed nadmiernymi kosztami tłumaczeń przysięgłych?

Rozwiązanie 1: Możliwość ustalenia z organem zakresu tłumaczenia

Nie cała zawartość dokumentu może być przydatna do wyjaśnienia sprawy. Bardzo często rezygnuje się z tłumaczenia np. pouczeń RODO, które nie wnoszą istotnej wartości w wyjaśnienie istoty sprawy. Pod pewnymi warunkami, postępowanie takie zgodne jest z zasadami etyki obowiązującymi tłumacza przysięgłego.

Rozwiązanie 2: Tłumaczenie przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego może być dokonane w pełni elektronicznie – zarówno na podstawie scanu jak i uwierzytelnienie tłumaczenia może nastąpić nie tradycyjną, fizyczną pieczęcią, a kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli organ wyrazi zgodę na otrzymanie tłumaczenia uwierzytelnionego w postaci elektronicznej, nie wystąpią koszty drukowania, zszywania oraz pieczętowania tłumaczenia (co stanowi proces sformalizowany oraz długotrwały, podobnie jak w przypadku aktów notarialnych). Korzystanie z elektronicznych form uwierzytelniania pozwala na zaoszczędzenie czasu niezbędnego do wykonania tłumaczenia.

Zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, tłumacz przysięgły ma możliwość uwierzytelnić tłumaczenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tłumaczenie takie po wydrukowaniu straci natomiast przymiot tłumaczenia uwierzytelnionego

Wiedza na temat prawnych aspektów tłumaczeń przysięgłych oraz skuteczne strategie optymalizacji kosztów są kluczowe dla przedsiębiorców uczestniczących w globalnym obrocie gospodarczym. Dbałość o dokładność tłumaczeń oraz skuteczne zarządzanie procesem tłumaczenia może pomóc uniknąć zbędnych wydatków i nieporozumień z organami podatkowymi.

Link do pełnej treści artykułu:

https://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/kontrola-podatkowa/6197544,obcojezyczne-dokumenty-a-kontrola-podatkowa-tlumaczenia-koszty.html

Zapraszam do bezpłatnej wyceny tłumaczenia Państwa dokumentów!


    Podobne wpisy