Nowe Wyzwania w Doręczaniu Dokumentów Sądowych w UE – jak doręczać pozwy pozwanym w Niemczech i Austrii

Z dniem 1 lipca 2022 r. weszło w życie nowe rozporządzenie (UE) nr 2020/1784, zastępując dotychczasowe Rozporządzenie 1393/2007, regulujące kwestie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Nowe przepisy stawiają przed nami nowe wyzwania, zwłaszcza w kontekście transgranicznych spraw cywilnych i handlowych. Jak te zmiany wpłyną na osoby i firmy prowadzące sprawy w Niemczech, Austrii, czy innych krajach niemieckojęzycznych?

1. Kluczowa Rola Tłumacza Przysięgłego

Jednym z centralnych punktów obu Rozporządzeń jest konieczność przetłumaczenia dokumentów, zwłaszcza w przypadku pozwów kierowanych do pozwanych, mających siedzibę w krajach niemieckojęzycznych.

Według zarówno starego, jak i nowego rozporządzenia, pozew wraz z załącznikami musi być przetłumaczony przez polskiego tłumacza przysięgłego języka niemieckiego. To kluczowy element procesu, który należy powierzyć profesjonaliście wpisanemu na listę tłumaczy przysięgłych, aby uniknąć trudności procesowych na dalszym etapie.

2. Znaczenie Dokładności i Jakości Tłumaczenia

Dokładność tłumaczenia odgrywa teraz szczególnie istotną rolę. Niemożność zrozumienia przez odbiorcę tłumaczenia może prowadzić do poważnych problemów procesowych i może być elementem taktyki procesowej pozwanego. Dlatego warto inwestować w wysoką jakość tłumaczenia, aby uniknąć utraty czasu i dodatkowych kosztów związanych z ewentualnymi poprawkami czy uzupełnieniami.

3. Skutki Braku Doręczenia Tłumaczenia Przysięgłego

W przypadku braku doręczenia tłumaczenia przysięgłego, sąd wyznacza krótki termin na uzupełnienie braków. W sytuacji, gdy konieczne jest pilne tłumaczenie dużej ilości tekstu, może to znacząco podwyższyć koszty tłumaczeń przysięgłych. Zabezpieczenie się na wcześniejszym etapie przed tymi problemami może oszczędzić czas i środki finansowe.

Należy także zaznaczyć, że profesjonalny tłumacz przysięgły gotów jest podpisać umowę o zachowaniu poufności oraz zagwarantować, że prace nad tłumaczeniem będą odbywać się w podwyższonym stopniu poszanowania tajemnicy zawodowej – nikt poza tłumaczem nie dowie się o przygotowaniach do sporu sądowego. Można również zastrzec, że tłumacz powinien pracować nad zleceniem osobiście, aby zachować informację o pracach nad tłumaczeniem w tajemnicy przed ewentualnymi podwykonawcami czy pracownikami tłumacza przysięgłego.

4. Profesjonalne wsparcie kluczowe dla powodzenia procesu

W obliczu tych zmian, profesjonalne wsparcie ze strony tłumacza przysięgłego staje się kluczowym elementem skutecznego prowadzenia spraw sądowych w kontekście międzynarodowym. Jeśli mają Państwo do czynienia z przesyłką sądową, która podlegać będzie doręczeniu w innym państwie członkowskim, warto poszukać pomocy profesjonalnego tłumacza przysięgłego.

Jako tłumacz przysięgły gwarantuję profesjonalne wsparcie w wyżej wymienionym zakresie. Ze mną unikną Państwo komplikacji procesowych i oszczędzą czas oraz koszty, dzięki doświadczeniu w tłumaczeniach przysięgłych dla spraw tego typu.

Mają Państwo dokument niestandardowy do przetłumaczenia przysięgłego? Nie znaleźli Państwo ceny w cenniku? Zapraszam do bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny tłumaczenia Państwa dokumentów!


    Podobne wpisy